drukuj
(wróć) 14 MAJA - WDROŻENIE RODO (25.04.2018)

Stowarzyszenie Dospon serdecznie zaprasza na szkolenie:

"Wdrożenie RODO - pełna dokumentacja"

14.05.2018r.

 

RODO ? JESTEŚMY GOTOWI :)

TEORIA ZA NAMI, PRZYSZEDŁ CZAS NA PRAKTYKĘ!

 

Już 14 maja 2018 roku wkroczymy na ostatnią prostą wdrażania RODO w dolnośląskich biurach obrotu nieruchomościami.

Na zlecenie Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości DOSPON Kancelaria Radcy Prawnego Ewy Klos - Rychter przygotowała kompletną dokumentację RODO dla biur obrotu nieruchomościami, która zostanie udostępniona każdemu Uczestnikowi szkolenia.

Z sukcesem Ewa Klos - Rychter wdrożyła już RODO w kilku dolnośląskich biurach obrotu nieruchomościami znając od podszewki specyfikę lokalnego rynku.

 

Uczestnicy szkolenia zostaną w pełni przygotowani merytorycznie i praktycznie na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Wspólnie przeanalizują dokumenty i uzupełnią je.

 

UWAGA: odbiór kompletu dokumentów wymaga podpisu uczestnika, pokwitowania odbioru pieczątką firmową i opieczętowania odebranych dokumentów.

 

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 14.05.2018r. ( poniedziałek ) w godz. 9:00 - 15:00
rejestracja od godz. 8:30

 

w Hotelu Vega ul. Grabiszyńska 251,  53-234 Wrocław

http://www.hotelvega.pl/

Wykładowca:

Ewa Klos- Rychter – Radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami, analityk rynku nieruchomości. Uznany wykładowca na wyższych uczelniach, szkoleniach i kursach.

 

Program szkolenia:

 

 1. Na początek – co to jest RODO - krótka analiza stanu prawnego, czyli w którym miejscu aktualnie stoimy i co się wydarzy 25 maja 2018r.
 2. Sprawdź, czy podlegasz RODO.
 3. Mapa Twoich zbiorów danych osobowych:

-     zaczniemy od tego, co to są dane osobowe,

 • czas na inwentaryzację- zastanowimy się, gdzie w biurach nieruchomości znajdują się zbiory danych osobowych – czyje dane, jakie dane posiadasz, w jakim celu je gromadzisz, w jakiej formie, co z nimi robisz i na jakiej podstawie,
 • dokonamy analizy hipotetycznej zawartości archiwum, w którym biura przechowują dane dotyczące przeprowadzonych transakcji, skrzynek mailowych, bazy mailowej, zestawień, segregatorów- jednym słowem poszukamy miejsc, które powinieneś wziąć pod uwagę przy tworzeniu mapy zbiorów danych osobowych,
 • po zlokalizowaniu zbiorów odpowiemy na pytanie, czy zawarte w nich dane osobowe są przetwarzane w rozumieniu RODO,
 • po dyskusji dojdziemy najprawdopodobniej do wniosku, że Twoje biuro wymaga małej lub dużej rewolucji, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych.
 • Następnie omówimy główne zasady przetwarzania danych osobowych i ich zastosowanie w praktyce, min:
 • zasadę rozliczalności – tylko prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pozwoli na wykazanie wobec organów RODO zgodności Twojego działania z wymogami prawa. Podpowiem, jaką dokumentację i w jaki sposób prowadzić,
 • zasadę celowości- ocenimy, jakie są cele przetwarzania danych osobowych w biurach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i czy przetwarzane dane osobowe są niezbędne do tychże celów (zasada proporcjonalności),
 • zasadę czasowości- odpowiem na pytanie, przez jaki czas możesz przetwarzać dane osobowe.
 • Kolejny krok to analiza podstaw przetwarzania danych osobowych- zastanowimy się, na jakiej podstawie będziesz przetwarzać dane osobowe swoich pracowników, współpracowników i klientów oraz jakich konkretnych zgód będziesz potrzebował:
 • czy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby,
 • czy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • czy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • czy na przetwarzanie danych potrzebujesz zgody osoby, której dane dotyczą.

6. Umowa pośrednictwa pod lupą - w tym punkcie omówimy m.in. zakres umów pośrednictwa, zastanowimy się, jakie czynności są związane  z wykonywaniem umowy, a na jakie potrzebna jest osobna zgoda Twoich klientów.

Tutaj omówimy na konkretnych wzorach konstrukcję zgody i zasady, jakim musisz się podporządkować, aby zgoda była skuteczna.

Ocenimy ważność `starych` zgód.

7. Dane `wrażliwe`- ocenimy, czy w biurach pośrednictwa zbierane są informacje pozostające pod szczególną ochroną i jak z nimi postępować.

8.  Obowiązki przedsiębiorcy jako administratora danych osobowych:

 • kim jest  administrator danych osobowych- czy powinieneś się z nim utożsamiać,
 • jakie obowiązki będą ciążyć na administratorach danych osobowych,
 • podmiot przetwarzający dane osobowe- przeanalizujemy, komu przekazujesz dane osobowe swoich pracowników lub klientów,
 • teraz czas na sporządzenie mapy podmiotów przetwarzających dane osobowe we współpracy z biurami nieruchomości,
 • umowa powierzenia danych osobowych- omówienie na podstawie wzoru umowy.

9. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych – własny rejestr zamiast zgłaszania do GIODO.

W tym punkcie odpowiem na pytanie, czy prowadzenie rejestru jest konieczne, a jeżeli dojdziemy do wniosku, że jest- omówimy na wzorze, w jaki sposób taki rejestr prowadzić (forma prowadzenia, wymagany zakres informacji).

10. Obowiązek informacyjny przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe  – kogo, o czym, kiedy i w jaki sposób informować .

11. Prawa osób fizycznych- czego mogą od nas żądać m.in. nasi klienci. Historia prawa do bycia zapomnianym. Sposoby usuwania danych. Problem kopii zapasowych i archiwalnych.

12. Analiza ryzyka- podstawowa przesłanka bezpieczeństwa danych osobowych.  W tym punkcie zmierzymy się z analizą ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, będącą podstawą do wprowadzenia odpowiednich środków zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych. Analizę ryzyka musi przeprowadzić każdy przedsiębiorca. Po części jest to temat stricte informatyczny, jednak bez zrozumienia jego podstaw prawnych nie uda się właściwie wdrożyć RODO. 

13. Inspektor ochrony danych osobowych-czy jest Ci potrzebny?

14. Zalecenia RODO w kwestii bezpieczeństwa danych osobowych.

15. Dostęp do danych osobowych przez Twoich pracowników- omówienie dokumentów, które powinni podpisać.

16. Omówienie pozostałych kwestii RODO (pozostałe obowiązki, odszkodowania, kary).

17. Teraz czas na tzw. check listę – podsumowanie Twoich obowiązków i działań do wykonania.

 

 

W czasie trwania warsztatów będę w szczególności opierać się działalności biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Znając wszystkie aspekty prowadzenia biura pośrednictwa, łatwiej jest przełożyć język RODO na specyfikę tej branży. Być może nie odpowiem na wszystkie pytania, ale z całą pewnością spowoduję, że po ich ukończeniu od razu zabierzesz się do pracy nad wdrażaniem RODO. Po prostu będziesz wiedział, jak to zrobić.

 

Wzory dokumentów, które zostaną przygotowane na wykład i w jego trakcie omówione, jak je zastosować krok po kroku:

 • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
 • analiza ryzyka,
 •  polityka bezpieczeństwa,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • obowiązek informacyjny,
 • umowa powierzenia danych osobowych,
 • upoważnienia dla pracowników,

oświadczenia pracowników o zachowaniu poufności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Harmonogram szkolenia:

8.30 - 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 – 10.30

Wykład  (2 X 45 minut)

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa + ciasteczka

10.45 – 12.15

Wykład ( 2  x  45 minut)

12.15 - 12.45

Przerwa kawowa  + kanapka

12.45 – 15.00

Wykład (3 x 45 minut)

Czas trwania – 7 godz. edukacyjnych

 

Cena:

Członkowie DOSPON w ramach limitu jednego szkolenia bezpłatnego dla członka DOSPON w roku 2018: BEZPŁATNIE ( dla członków DOSPON dokumentacja RODO o wartości 200 zł jest bezpłatna)

Członkowie DOSPON po wykorzystaniu limitu jednego szkolenia bezpłatnego dla członka DOSPON w roku 2018: 140,00 zł  ( dla członków DOSPON dokumentacja RODO o wartości 200 zł jest bezpłatna )

Osoby niestowarzyszone390,00 zł ( cena zawiera dokumentację RODO o wartości 200 zł ) W CENĘ WLICZONY JEST PODATEK VAT.

Zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 26.01.2016 roku warunkiem skorzystania z bezpłatnego szkolenia jest nie zaleganie z płatnościami na rzecz Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia, zalegający na dzień zgłoszenia z płatnością składek członkowskich oraz za system MLS DOSPON, obciążeni będą opłatą za szkolenie / seminarium w wysokości takiej samej, jak osoby niezrzeszone.


Zgłoszenia:

Swoje uczestnictwo w szkoleniu należy zgłaszać faksem 71/344 64 09, mailem: stowarzyszenie@dospon.pl lub osobiście w biurze stowarzyszenia: 50-075 Wrocław, ul. Legnicka 46-46A IIIp. lok. 16; na załączonym formularzu wraz z dowodem wpłaty na konto DOSPON nr 30 2490 0005 0000 4500 5629 8056.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zapisywanie się w terminie do 10.05.2018 r.

Formularz zgłoszeniowy : http://www.dospon.pl/material,wdrozenie-rodo-14-maja,734.html

Warunki rezygnacji:

rezygnacja tylko w formie pisemnej
Brak pisemnej rezygnacji w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2018r.  i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje :

1) w stosunku do członków DOSPON - utrata uprawnienia do jednego bezpłatnego szkolenia w roku 2018 
2) w stosunku do pozostałych uczestników – obciążenie pełnymi kosztami udziału w szkoleniu, opłata jak dla osób niestowarzyszonych. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia.

 

Serdecznie zapraszamy!


Pozdrawiam

Monika Smoter
Wiceprezes Zarządu do spraw Edukacji.