drukuj
(wróć) SZKOLENIE `Pośrednicy nieruchomości a przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Wdrożenie dokumentacji w biurze nieruchomości` (24.02.2020)

12.03.2020r
Wykładowca : Rafał Szczeponek

Stowarzyszenie Dospon zaprasza na szkolenie:

 

 

`Pośrednicy nieruchomości a przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

Wdrożenie dokumentacji w biurze nieruchomości`

 


WYKŁADOWCA SZKOLENIA: 

Rafał Szczeponek

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 12.03.2020r.

( czwartek ) w godz.9:00 - 16:00
rejestracja od godz. 8:30

 

MIEJSCE SZKOLENIA:

Biuro Stowarzyszenia Dospon

ul. Legnicka 46-46a, lok.16, Wrocław

 

 


 

WYKŁADOWCA:

 

Rafał Szczeponek - prawnik z zamiłowania i pośrednik z wyboru, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pośrednik w obrocie nieruchomościami. W 2006 r. uzyskał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5913 w Ministerstwie Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale ekspansji dużej sieci dyskontowej, kancelariach prawniczych i biurach nieruchomości na Śląsku. Od 2006 roku prowadzi własne biuro nieruchomości w Katowicach. Wykładał na kursach licencyjnych, prowadzi wewnętrzne szkolenia dla biur nieruchomości (w tym dla sieci franczyzowych), prelegent na seminariach i szkoleniach dla pośredników i zarządców. Uczestnik prac legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek nieruchomości.

Ukończył także studia podyplomowe "Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych" w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017. Publikuje w branżowych wydawnictwach. Miłośnik dobrego kina i muzyki rockowej

 


PROGRAM SZKOLENIA:

 

Część 1.

1.Wprowadzenie do tematu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu:

- Pojęcie i etapy prania pieniędzy

- Proceder prania pieniędzy na przykładzie obrotu nieruchomościami

- Czym jest "finansowanie terroryzmu"

2.Polskie, unijne i międzynarodowe regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu:

- Ustawa z 1 marca 2018 r. - nowe definicje, rozszerzony katalog instytucji obowiązanych, nowe procedury, porównanie z poprzednią ustawą z 2000 r.

- Dyrektywy unijne, konwencje, rezolucje ONZ, rekomendacje FATF (w tym dedykowane rynkowi nieruchomości)

3.Pośrednik w obrocie nieruchomościami jako instytucja obowiązana:

- Obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za AML

- Obowiązek sporządzenia i aktualizacji oceny ryzyka

- Procedura wewnętrzna w zakresie AML

- Procedura tzw. whistle blowingu, czyli anonimowego wewnętrznego zgłaszania naruszeń

- Obowiązek szkoleniowy

- Obowiązek przechowywania dokumentacji

4.Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego:

- klient, beneficjent rzeczywisty, osoba działająca w imieniu klienta, osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych (PEP)

- stosunki gospodarcze i transakcje okazjonalne - ocena i monitorowanie

- bieżąca analiza transakcji

- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – kto musi się wpisać, jak pozyskiwać dane z rejestru

- państwa trzecie wysokiego ryzyka, listy sankcyjne

5.Ochrona danych osobowych (RODO) w zakresie procedur AML/CTF

- jakie dane osobowe można (należy) zebrać?

- czy można kserować dowody osobiste?

- jak rozstrzygnąć konflikt między obowiązkami w zakresie AML a ochroną danych osobowych?

6.Przekazywanie informacji, dokumentów, zawiadomienia i raportowanie do GIIF (w szczególności artykuły 41,72,74,74, 86, 89 ustawy z 1 marca 2018 r.)

7. Szczegółowe omówienie procedur i dokumentacji AML/CTF dedykowanych biurom obrotu nieruchomościami, w tym m.in.:

- jak wdrożyć dokumentację

- jak podpisywać umowy pośrednictwa, jak stosować dokumentację w praktyce

- procedura wewnętrzna w zakresie AML/CTF

- procedura tzw. whistle blowingu, czyli anonimowego wewnętrznego zgłaszania naruszeń

- ocena ryzyka

- formularz bieżącej analizy klienta i transakcji

- formularz identyfikacji PEP

- oświadczenie o powołaniu osób odpowiedzialnych za wdrożenie i stosowanie AML/CTF

- szkolenia wewnętrzne

 

Nie jest to kolejne szkolenie z gatunku "czytanie definicji". Znaczną część  szkolenia poświęcam na omówienie praktycznych aspektów wdrożenia procedur AML w biurach nieruchomości. Przedstawiam dokumenty do bezpośredniego zastosowania przez pośredników nieruchomości: 

- wzór procedury wewnętrznej

- wzór procedury anonimowego zgłaszania

- wzór oceny ryzyka

- formularz analizy transakcji i klienta

- wzory oświadczeń (np. oświadczenie PEP itp.)

Omawiam sposób wdrożenia ustawy AML, wskazuję jakie działania powinni podjąć pośrednicy, aby nie narazić się na odpowiedzialność administracyjną lub karną. 

Omawiane na szkoleniu wzory dokumentów kursanci otrzymają także w wersji elektronicznej (edytowalne pliki *.docx). 

 

 

`RODO dla pośredników – sesja pytań i odpowiedzi`

Część 2.

  1. Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu ochrony danych osobowych przez pośredników w obrocie nieruchomościami.

 

 


 

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

Czas trwania – 8 godz. edukacyjnych

8.30 - 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 – 10.30

Wykład  (2 X 45 minut)

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa

10.45 – 12.15

Wykład ( 2  x  45 minut)

12.15 - 12.45

Przerwa na lunch

12.45 – 14.15

Wykład (2 x 45 minut)

14.15 - 14. 30

przerwa

14.30 – 16.00

Wykład (2 x 45 minut)

 


 

CENA: 

Członkowie DOSPON

w ramach limitu jednego szkolenia bezpłatnego dla członka DOSPON w roku 2020

BEZPŁATNIE

Członkowie Dospon, którzy wykorzystali limit bezpłatnego szkolenia

130,00 zł

Członkowie DOSPON zalegający z opłatami na  rzecz Stowarzyszenia

260,00 zł

Współpracownicy członków DOSPON

(osoby zgłoszone przez członka Dospon, faktura vat wystawiana na firmę członka Dospon)

234,00 zł

Osoby niestowarzyszone

260,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

  

W CENĘ WLICZONY JEST PODATEK VAT

 


  


Zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 28.01.2020r. warunkiem skorzystania z nieodpłatnego szkolenia jest nie zaleganie z płatnościami na rzecz Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia, zalegający na dzień zgłoszenia z płatnością składek członkowskich oraz za system MLS DOSPON, obciążeni będą opłatą za szkolenie / seminarium w wysokości takiej samej, jak osoby niezrzeszone.


ZGŁOSZENIA:


Swoje uczestnictwo w szkoleniu należy zgłaszać mailem: stowarzyszenie@dospon.pl lub osobiście w biurze stowarzyszenia: 50-075 Wrocław, ul. Legnicka 46-46A IIIp. lok. 16;

na załączonym formularzu wraz z dowodem wpłaty na konto DOSPON nr 22114020040000390277656982, do dnia 09.03.2020r.


   

WARUNKI REZYGNACJI:

rezygnacja tylko w formie pisemnej


Brak pisemnej rezygnacji w nieprzekraczalnym terminie do 09.03.2020r.  i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje :

  1. w stosunku do członków DOSPON - utrata uprawnienia do jednego bezpłatnego szkolenia w roku 2020
  2. w stosunku do pozostałych uczestników – obciążenie pełnymi kosztami udziału w szkoleniu, opłata jak dla osób niestowarzyszonych.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia.

 


 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zapisywanie się w terminie do
09.03.2020r. na załączonym formularzu, wraz z potwierdzeniem płatności.

Zgłoszenia bez załączonego potwierdzenia płatności nie będą przyjmowane.  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY http://www.dospon.pl/material,szkolenie-posrednicy-nieruchomosci-a-przeciwdzialanie-praniu-brudnych-pieniedzy-%EF%BF%BD,851.html

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 Serdecznie zapraszamy!