drukuj
(wróć) Szkolenie : Zmiany w prawie na 2019 rok (07.01.2019)

 

~~ 22.01.2019r. ~~

 

 

Stowarzyszenie Dospon serdecznie zaprasza na szkolenie

` Zmiany w prawie związanym z obrotem nieruchomościami na 2019 rok`

które poprowadzi wykładowca  Ewa Klos- Rychter

 

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 22.01.2019r. ( wtorek ) w godz. 9:00 - 16:00
rejestracja od godz. 8:30

 

Hotelu Vega ul. Grabiszyńska 251,  53-234 Wrocław

http://www.hotelvega.pl/

 

Wykładowca :

 

 Ewa Klos- Rychter – Radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami, analityk rynku nieruchomości. Uznany wykładowca na wyższych uczelniach, szkoleniach i kursach.

 

 Program szkolenia:

Zmiany w prawie związanym z obrotem nieruchomościami

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – omówienie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz aktualnych problemów związanych z jej wdrażaniem.

Specustawa – lex deweloper- czyli co wolno deweloperowi- ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 5 lipca 2018r. 

Zmiany w prawie budowlanym, ustawie o własności lokali, nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów- umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności oraz pozostałe zmiany, w tym obowiązujące od kwietnia 2019r.

Mieszkanie na start - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania` - system dopłat do czynszu dla najemców, których nie stać na samodzielny najem lub zakup nieruchomości.

Co nowego w TBS?

Wybrane zmiany prawa podatkowego.

Wybrane zmiany prawa cywilnego – omówienie aktualnego okresu przedawnienia.

Inne zmiany w prawie. Podsumowanie nowelizacji prawa wodnego.

Planowane zmiany ustawy deweloperskiej oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Kiedy zostaną usankcjonowane polskie REIT-y?

Co dalej z kodeksem urbanistyczno-budowlanym?

Słów kilka o Mieszkaniu Plus.

Najciekawsze orzeczenia sądowe z 2018r.

Czym nas zaskoczy rok 2019?

 

Harmonogram szkolenia:

8.30 - 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 – 10.30

Wykład  (2 X 45 minut)

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa + ciasteczka

10.45 – 12.15

Wykład ( 2  x  45 minut)

12.15 - 12.45

Przerwa kawowa  + kanapka

12.45 – 14.15

Wykład (2 x 45 minut)

14.15 - 14. 30

przerwa

14.30 – 16.00

Wykład (2 x 45 minut)

Czas trwania – 8 godz. edukacyjnych

 

Cena:

Członkowie DOSPON

w ramach limitu jednego szkolenia bezpłatnego dla członka DOSPON w roku 2019

BEZPŁATNIE

Członkowie DOSPON zalegający z opłatami na  rzecz Stowarzyszenia

220,00 zł 

Współpracownicy członków DOSPON

(osoby zgłoszone przez członka Dospon, faktura vat wystawiana na firmę członka Dospon)

154,00 zł

  Absolwenci kursów DOSPON (2013-2018) pośrednik PFRN/zarządca PFRN

198,00 zł

Osoby niestowarzyszone

220,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W CENĘ WLICZONY JEST PODATEK VAT


Zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 26.01.2016r. warunkiem skorzystania z nieodpłatnego szkolenia jest nie zaleganie z płatnościami na rzecz Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia, zalegający na dzień zgłoszenia z płatnością składek członkowskich oraz za system MLS DOSPON, obciążeni będą opłatą za szkolenie / seminarium w wysokości takiej samej, jak osoby niezrzeszone.

Zgłoszenia: 

Swoje uczestnictwo w szkoleniu należy zgłaszać faksem 71/344 64 09, mailem: stowarzyszenie@dospon.pl lub osobiście w biurze stowarzyszenia: 50-075 Wrocław, ul. Legnicka 46-46A IIIp. lok. 16;

na załączonym formularzu wraz z dowodem wpłaty na konto DOSPON nr 22114020040000390277656982

Rezygnacja : rezygnacja tylko w formie pisemnej

Brak pisemnej rezygnacji w nieprzekraczalnym terminie do 18.01.2019r.  i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje :

1) w stosunku do członków DOSPON - utrata uprawnienia do jednego bezpłatnego szkolenia w roku 2019 
2) w stosunku do pozostałych uczestników – obciążenie pełnymi kosztami udziału w szkoleniu, opłata jak dla osób niestowarzyszonych. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia.

 Formularz zgłoszeniowy:   http://www.dospon.pl/material,22.01-zmiany-w-prawie-na-2019-rok,755.html

 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zapisywanie się w terminie do
18.01.2019r.

 Serdecznie zapraszamy!

Pozdrawiam

Monika Smoter
Wiceprezes Zarządu do spraw Edukacji.