drukuj
(wróć) WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW DOSPON - 15.11.2018 (30.10.2018)

 

Zarząd Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

i Zarządców Nieruchomości DOSPON

we Wrocławiu zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA DOSPON

 

w dniu 15 listopada 2018r.  ( czwartek ), na godz. 10:30.

Obrady odbędą się w Sali konferencyjnej Hotelu Vega  we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 251

 

Proponowany porządek  obrad Walnego Zgromadzenia:

Otwarcie obrad przez Prezes DOSPON.

Wybór przewodniczącego obrad.

Wybór protokolanta.

Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

Przyjęcie porządku obrad.

Sprawozdanie Zarządu z prac Stowarzyszenia za VIII kadencję oraz informacje na temat bieżącej działalności Zarządu – ref. Prezes Zarządu

Sprawozdanie finansowe oraz przedstawienie bilansu za okres od 01.01. – 31.10.2018r. - ref. Skarbnik Stowarzyszenia

Pytania do sprawozdań organów i komisji DOSPON za kadencję (tekst sprawozdań zostanie udostępniony Członkom DOSPON na stronie internetowej) :

Komisji Etyki,

Komisji Prawnej,

Komisji Edukacji,

Komisji Medialnej,

Sądu Koleżeńskiego.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej -  ref. Przewodnicząca Komisji.

Przedstawienie sprawozdania w sprawie stron internetowych Nsoft i szybko.pl - ref. Członek Zarządu / Przewodniczący Komisji Medialnej

Przedstawienie informacji o organizacji XXV - Lecia DOSPON - ref.  Członek Zarządu

Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

Zgłaszanie kandydatur na stanowisko Prezesa DOSPON w kadencji 2018 – 2021.

Przedstawienie programów wyborczych kandydatów na stanowisko Prezesa DOSPON.

Głosowanie nad wyborem  Prezesa DOSPON w kadencji 2018 – 2021.

    Przerwa na lunch

Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu DOSPON w kadencji 2018 – 2021.

Głosowanie nad wyborem  członków Zarządu DOSPON w kadencji 2018 – 2021.

Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej DOSPON w kadencji 2018 – 2021.

Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej DOSPON w kadencji 2018 – 2021.

Zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej DOSPON w kadencji 2018 – 2021.

Głosowanie nad wyborem członków Komisji Rewizyjnej DOSPON w kadencji 2018 – 2021.

Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego  Sądu Koleżeńskiego DOSPON w kadencji 2018 – 2021.

Głosowanie nad wyborem członków Sądu Koleżeńskiego DOSPON w kadencji 2018 – 2021.

Wolne wnioski.

Zakończenie obrad.

Przypominamy o statutowym obowiązku uczestnictwa każdego członka w Walnym Zgromadzeniu.

Z uwagi na ważną tematykę Walnego Zgromadzenia prosimy Państwa o osobistą obecność na spotkaniu.

W przypadku przeszkód w osobistym uczestnictwie prosimy o udzielenie innemu członkowi DOSPON pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania i głosowania. Dla ułatwienia w załączniku wysyłamy wzór treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa prosimy składać w biurze DOSPON osobiście, mailem lub przekazać osobie reprezentującej przed Walnym Zgromadzeniem.

Informujemy, że zgodnie ze statutem Stowarzyszenia DOSPON w przypadku braku kworum w pierwszym terminie ( minimum 50 % członków mających czynne i bierne prawo wyborcze),   Zarząd DOSPON zwołuje Walne Zgromadzenie Członków DOSPON na dzień 15.11.2018r. na godz. 11:00, które będzie ważne bez względu na liczbę obecnych członków mających czynne i bierne prawo wyborcze ( miejsce obrad jak wyżej ).

W przerwie przewidziany jest obiad. Ze względów organizacyjnych będziemy wdzięczni za zawiadomienie nas o swojej obecności na zebraniu.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Marlena Joks