drukuj
(wróć) WYKŁAD : NEGOCJACJE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI - 30.05.2019 (30.04.2019)

 

Stowarzyszenie DOSPON zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie:

` Negocjacje na rynku nieruchomości`

WYKŁADOWCA: Jerzy Śliwa

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 30.05.2019r. ( czwartek ) w godz. 9:00 - 16:00
rejestracja od godz. 8:30

MIEJSCE SZKOLENIA:

Hotel Vega ul. Grabiszyńska 251,  53-234 Wrocław

http://www.hotelvega.pl/

 

PROWADZĄCY:

Jerzy Śliwa Współpraca od 2013 roku z Polską Federacją Rynku Nieruchomości i DOSPON.

Prezes Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych i Domu Mediacji we Wrocławiu (Dolnośląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji. Współzałożyciel Polskiego Instytutu Mediacji, Międzynarodowej Fundacji Umowy Społecznej, Fundacji `Unia Regionalnych Centrów Mediacji`. Wiceprezes: Krajowego Stowarzyszenia Negocjatorów; Dyrektor ds. Rozwoju i Innowacji Polskiego Instytut Negocjacji Sp. z o.o.

Mediator i trener mediacji (Polska Korporacja Trenerów Mediacji), mediator w sprawach gospodarczych i w sporach zbiorowych (Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów).

Wykładowca 14 polskich uczelni, w tym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; trener Akademii ADR. Działacz społeczny od 1989 roku; absolwent Helsińskiej Szkoły Praw i Wolności. Autor i redaktor publikacji "Standardy Mediacji", "Sposoby Rozwiązywania Konfliktów", "Mediacje rodzinne - otwórzmy nowy rozdział". Facylitator dialogu społecznego. Współpraca w sieci Rad Dialogu Społecznego oraz Rad Pożytku Publicznego (SPLOT). Inicjator Programu "Misje Dobrej Woli" w konfliktach gospodarczych, pracowniczych i sporach zbiorowych.

 

 PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Negocjacje w praktyce – od mądrej teorii do praktyki. Jak się przygotować do negocjacji by była skuteczna i efektywna.
  2. Jak komunikują się ludzie? Teoria `gier` – komunikacja, perswazja, siły oddziaływania społecznego.
  3. Podstawy retoryki i erystyki. Ciekawostki praktyczne Arystotelesa.
  4. Drogi perswazji. Od Księcia Machiavellego do Roberta Cialdiniego.
  5. Trening dotyczący 6 reguł oddziaływania społecznego.
  6. Gdy pojawia się konflikt. Dekalog komunikacyjny z gwarancją sukcesu. Trening technik.
  7. Negocjacje na rynku nieruchomości i w zarządzaniu nieruchomościami w praktyce. Trening synergii technik. 

 HARMONOGRAM SZKOLENIA:

8.30 - 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 – 10.30

Wykład  (2 X 45 minut)

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa

10.45 – 12.15

Wykład ( 2  x  45 minut)

12.15 - 12.45

Przerwa na lunch

12.45 – 14.15

Wykład (2 x 45 minut)

14.15 - 14. 30

przerwa

14.30 – 16.00

Wykład (2 x 45 minut)

Czas trwania – 8 godz. edukacyjnych

CENA:

Członkowie DOSPON

w ramach limitu jednego szkolenia bezpłatnego dla członka DOSPON w roku 2019

BEZPŁATNIE

Członkowie Dospon, którzy wykorzystali limit bezpłatnego szkolenia

123,00 zł

Członkowie DOSPON zalegający z opłatami na  rzecz Stowarzyszenia

246,00 zł

Współpracownicy członków DOSPON

(osoby zgłoszone przez członka Dospon, faktura vat wystawiana na firmę członka Dospon)

221,40 zł

  Absolwenci kursów DOSPON (2013-2019) pośrednik PFRN/zarządca PFRN

221,40 zł

Osoby niestowarzyszone

246,00 zł

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W CENĘ WLICZONY JEST PODATEK VAT

  
Zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 26.01.2016r. warunkiem skorzystania z nieodpłatnego szkolenia jest nie zaleganie z płatnościami na rzecz Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia, zalegający na dzień zgłoszenia z płatnością składek członkowskich oraz za system MLS DOSPON, obciążeni będą opłatą za szkolenie / seminarium w wysokości takiej samej, jak osoby niezrzeszone.

ZGŁOSZENIA: 

Swoje uczestnictwo w szkoleniu należy zgłaszać mailem: stowarzyszenie@dospon.pl lub osobiście w biurze stowarzyszenia: 50-075 Wrocław, ul. Legnicka 46-46A IIIp. lok. 16;

na załączonym formularzu wraz z dowodem wpłaty na konto DOSPON nr 22114020040000390277656982

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - otwórz pdf

 

WARUNKI REZYGNACJI:

rezygnacja tylko w formie pisemnej


Brak pisemnej rezygnacji w nieprzekraczalnym terminie do 27.05.2019r.  i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje :

1) w stosunku do członków DOSPON - utrata uprawnienia do jednego bezpłatnego szkolenia w roku 2019 
2) w stosunku do pozostałych uczestników – obciążenie pełnymi kosztami udziału w szkoleniu, opłata jak dla osób niestowarzyszonych. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia.

 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zapisywanie się w terminie do
27.05.2019r. na załączonym formularzu, wraz z potwierdzeniem płatności.

 

 Serdecznie zapraszamy!

Zarząd DOSPON