drukuj
OŚWIADCZENIA

 

W tym miejscu znajdziesz 

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności 
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych
- oświadczenie MLS ( NSOFT PAKIET DOSPON)