drukuj
Jak dostać rabat POP + KRN ?

UWAGA! Do korzystania z Pakietu Portalowego DOSPON są uprawnieni wszyscy członkowie Stowarzyszenia-Zwyczajni i Oczekujący pod warunkiem regularnego opłacania składek członkowskich / MLS. Oznacza to, że w przypadku zalegania z opłatami na rzecz Stowarzyszenia dłużej niż 3 miesiące portale zaczną naliczać członkom DOSPON korzystającym ze zniżek w ramach Pakietu Portalowego zwyczajowe stawki za swoje usługi. Informacje o utracie uprawnień do korzystania z Pakietu przesyła portalom sekretariat Stowarzyszenia. Utrata uprawnień do Pakietu Portalowego DOSPON następuje również z chwilą skreślenia osoby z listy członków Stowarzyszenia .
Dodatkowo utrata rabatów KRN MEDIA sp. z o.o. następuje jeśli Członek DOSPON zalega z płatnościami na rzecz tego operatora dłużej niż 3 miesiące.

 

 

Miło nam poinformować, że Grupa KRN MEDIA sp. z o.o. przystąpiła do systemu DOSPON - PAKIET PORTALOWY.   Grupa zaoferowała członkom Stowarzyszenia specjalne rabaty  w wysokości 40 % aktualnej stawki pełnego pakietu podstawowego POP+KRN . Oznacza to, że członkowie DOSPON, którzy zechcą przystąpić do systemu KRN-PROMOCJA DLA DOSPON zapłacą miesięcznie 150 zł netto za korzystanie z tej usługi,  zamiast obowiązującej obecnie stawki  za ten produkt w wysokości  250 zł netto.

 

W ramach oferty KRN MEDIA sp. z o.o. , każdy członek Stowarzyszenia  – uczestnik systemu PROMOCJA DLA DOSPON otrzyma:

•     dostęp do narzędzia POP – Przeglądu Ofert Prywatnych ,  do 5-ciu loginów na 1 województwo (informacje o narzędziu niżej),

•     prezentowanie nieograniczonej liczby ofert na portalu KRN.PL,

•     pakiet 6 (trwających tydzień) wyróżnień na portalu KRN.PL  odnawianych co miesiąc,

•     wizytówkę biura w portalowym spisie firm,

•     własną domenę internetową www.nazwafirmy.krn.pl,

•     eksport nieograniczonej liczby ofert na portale partnerskie – Money.pl, multiple.pl, trovit.pl, mitula.com, Hogo.pl.

Cennik dla pozostałych usług KRN MEDIA sp. z o.o., w tym dodatkowych loginów narzędzia POP obowiązuje wg. aktualnej taryfy Grupy KRN MEDIA sp. z o.o..http://http://img.krn.pl/web/pdf/oferta_posrednicy_2013.pdf

  

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SYSTEMU LUB ZMIANY POSIADANYCH PAKIETÓW

 

1.OSOBY, KTÓRE OBECNIE NIE KORZYSTAJĄ Z SYSTEMU POP+KRN

Aby przystąpić do systemu Członkowie Zwyczajni i Oczekujący DOSPON powinni wysłać zgłoszenie na wskazany adres mailowy . W zgłoszeniu  należy umieścić hasło – PROMOCJA DLA DOSPON oraz załączyć link do własnej wizytówki członka DOSPON znajdującej się na stronie Stowarzyszenia.

Adres mailowy :http://klient@krn.pl

Link do własnej wizytówki członka DOSPON http://www.dospon.pl/material,czlonkowie-dospon,200.html

Rabat zacznie obowiązywać od momentu podpisania umowy z KRN MEDIA sp. z o.o.

 
2.OSOBY, KTÓRE OBECNIE UCZESTNICZĄ W SYSTEMIE POP+KRN

Aby zmienić obecne warunki umowy i przystąpić do systemu w ramach PAKIETU PROMOCJA DLA DOSPON,  Członkowie Zwyczajni i Oczekujący DOSPON powinni wysłać zgłoszenie na adres mailowy . W zgłoszeniu  należy umieścić hasło – PROMOCJA DLA DOSPON – ANEKS DO UMOWY oraz załączyć link do własnej wizytówki członka DOSPON znajdujący się na stronie Stowarzyszenia.

Adres mailowy : klient@krn.pl

Link do własnej wizytówki członka DOSPON http://www.dospon.pl/material,czlonkowie-dospon,200.html

a) Członkowie Stowarzyszenia posiadający umowy na czas określony z KRN MEDIA sp. z o.o.będą mogli przejść na PAKIET PROMOCJA DLA DOSPON  (czyli umowy na czas nieokreślony) bez kar finansowych obowiązujących przy rozwiązaniu umowy przed jej zakończeniem. Nowe wysokości stawek za dostęp do systemu POP+KRN będą naliczane od momentu podpisania aneksu z grupą KRN  MEDIA sp. z o.o.

b) Członkowie Stowarzyszenia posiadający obecnie umowy  na czas nieokreślony z KRN MEDIA będą mieli naliczane nowe wysokości stawek za dostęp do systemu POP+KRN od momentu podpisania aneksu z grupą KRN MEDIA sp. z o.o..

 
3. OSOBY, KTÓRE OBECNIE UCZESTNICZĄ W SYSTEMIE POP+KRN  I NIE CHCĄ ZMIENIAĆ POSIADANEGO PAKIETU

Członkowie Zwyczajni i Oczekujący DOSPON związani umową na czas określony z KRN MEDIA sp.z o.o., którzy  nie chcą z niej  obecnie rezygnować otrzymają bonus w postaci 6 (trwających tydzień) wyróżnień na portalu KRN.PL  odnawianych co miesiąc. Aby go uzyskać powinny wysłać zgłoszenie na adres mailowy . W zgłoszeniu  należy umieścić hasło – PROMOCJA DLA DOSPON – BONUS WYRÓŻNIEŃ oraz załączyć link do własnej wizytówki członka DOSPON znajdujący się na stronie Stowarzyszenia.

Adres mailowy :http://klient@krn.pl

Link do własnej wizytówki członka DOSPON http://www.dospon.pl/material,czlonkowie-dospon,200.html

 
OPIEKUN DOSPON W KRN MEDIA sp. z o.o.  

Mieszko Łabuz - telefon : kom: 605877530 , stacjonarny : 12- 622 71 17 , mail: http://mieszko.labuz@krnmedia.pl