drukuj
SZKOLENIE : Negocjacje na rynku nieruchomości - 30.05.2019

 

 

 

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE W DOSPON

 

Prosimy o przesłanie czytelnie wypełnionego formularza wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty (osoby, które są zobowiązane do zapłaty za szkolenie na konto DOSPON mBank nr 22114020040000390277656982): mailem: stowarzyszenie@dospon.pl lub dostarczenie osobiście do DOSPON: Wrocław, ul. Legnicka 46-46A, lok. 16

~~ 30.05.2019r. ~~

` Negocjacje na rynku nieruchomości `

 

Dane do faktury za szkolenie:

UWAGA ! – FAKTURA WYSTAWIANA NA OSOBE LUB FIRMĘ KTÓRA WPŁACA NALEZNOŚĆ NA KONTO BANKOWE.

Nazwa firmy: ........................................................................................................................................

Adres:  .................................................................................................................................................

NIP:............................................ Tel. ..........................................E-mail…………………………………..

Dane osoby prywatnej :……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Członek Stowarzyszenia:     TAK /    NIE   /   współpracownik członka Dospon  /  kursant Dospon

 

Uczestnicy: (proszę o podanie Imienia, nazwiska )

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

W celu uniknięcia błędów prosimy o uważne i czytelne wpisywanie danych uczestników . Nie ponosimy odpowiedzialności za błędnie wydane zaświadczenia spowodowane niewłaściwie wypełnionym formularzem zgłoszenia.

Warunki  rezygnacji: rezygnacja tylko w formie pisemnej
Brak pisemnej rezygnacji w nieprzekraczalnym terminie do 27.05.2019r. do godz. 12:00 i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje :

1) w stosunku do członków DOSPON - utrata uprawnienia do jednego bezpłatnego szkolenia w roku 2019.  
2) w stosunku do pozostałych uczestników – obciążenie pełnymi kosztami udziału w szkoleniu , opłata jak dla osób niestowarzyszonych. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia.

Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych organizowanych przez DOSPON oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości w związku z prowadzoną procedurą (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz.

883).

Upoważniam DOSPON do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                       ………………………………………..

                                                                                                                                                          Data i czytelny podpis