drukuj
TERMINY KURSÓW I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Trwa nabór na KURS POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI . Termin rozpoczęcia 11.05.2019r.

DOSPON ROZPOCZYNA NABÓR NA  KURS : POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Kurs realizowany w oparciu o program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego pośrednika w obrocie nieruchomościami zatwierdzonego przez CEPI (Europejską Radę Profesjonalistów Rynku Nieruchomości).

Kursy dla pośrednika w obrocie nieruchomościami składa się z
60 godzin edukacyjnych, z czego na wykłady przeznaczono 37 godzin, a na ćwiczenia 23 godziny.

Program Kursu-pośrednik w obrocie nieruchomościami znajduje się na stronie DOSPON.http://dospon.pl/material,program-edukacyjny,309.html

Zajęcia prowadzone będą w weekendy:

 

11.05 – 12.05

18.05 – 19.05

25.05 - 26.05

01.06 - 02.06

 

EGZAMIN - 15.06.2019r.

Miejsce zajęć- siedziba DOSPON, Wrocław , ul. Legnicka 46-46a lok. 16 , godziny od 9:00 - 15:00 lub 16:00

 

Kurs kończy się egzaminem w formie pisemnej – testowej.

 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, uzyskają licencję "Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN" 

Koszt kursu:  1650 PLN brutto 

W przypadku zakupu dwóch kursów pośrednik w obrocie nieruchomościami /zarządca nieruchomości przez jedną osobę obowiązuje rabat 300 zł, naliczany przy drugim kursie.  Koszt całkowity wynosi  3000 PLN

 

Koszt obejmuje –materiały szkoleniowe i opłatę za egzamin pisemny, certyfikat ukończenia kursu, wpis do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN po zdanym egzaminie, przerwy kawowe.
Egzamin poprawkowy - ustny kosztuje dodatkowo 300 zł netto.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY : http://dospon.pl/material,kurs-posrednik-w-obrocie-nieruchomosciami-pfrn,365.html