drukuj
TERMINY KURSÓW I FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

Początek najbliższego kursu - 23.02.2019r.

DOSPON ROZPOCZYNA NABÓR NA  KURS : ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI 


Kurs realizowany w oparciu o program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego zarządcy nieruchomości zatwierdzonego przez CEPI (Europejską Radę Nieruchomości).

Kursy dla zarządcy nieruchomości  składa się z
60 godzin edukacyjnych, z czego na wykłady przeznaczono 37 godzin, a na ćwiczenia 23 godziny.

Program kursu zarządca nieruchomości  znajduje się na stronie DOSPON. http://www.dospon.pl/material,program-edukacyjny,313.html

Zajęcia prowadzone będą w weekendy:

 

 23.02 – 24.02

 02.03– 03.03

 09.03 - 10.03

 16.03 - 17.03

 30.03.2019 -EGZAMIN

Miejsce zajęć- siedziba DOSPON, Wrocław , ul. Legnicka 46-46a lok.16, GODZINA OD 9:00 DO 15:00 LUB 16:00

Kurs kończy się egzaminem w formie pisemnej – testowej.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą miały nadaną licencje " Zarządcy Nieruchomości PFRN "

Koszt kursu: 1650  PLN brutto 

W przypadku zakupu dwóch kursów
pośrednik w obrocie nieruchomościami /zarządca nieruchomości koszt wynosi 3000 PLN

 

Koszt obejmuje –materiały szkoleniowe, opłatę za egzamin pisemny, wpis do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN po zdanym egzaminie, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe.
Egzamin poprawkowy -ustny kosztuje dodatkowo 300 zł netto

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY : http://www.dospon.pl/material,kurs-zarzadca-nieruchomosci-pfrn,440.html