drukuj
TERMINY KURSÓW I FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

Kurs zarządca nieruchomości PFRN - 5 września 2020r.

DOSPON ROZPOCZYNA NABÓR NA  KURS : ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI PFRN


Kurs realizowany w oparciu o program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego zarządcy nieruchomości zatwierdzonego przez CEPI (Europejską Radę Nieruchomości).

Kursy dla zarządcy nieruchomości  składa się z 60 godzin edukacyjnych, z czego na wykłady przeznaczono 37 godzin, a na ćwiczenia 23 godziny.

Program kursu zarządca nieruchomości  znajduje się na stronie DOSPON. http://www.dospon.pl/material,program-edukacyjny,313.html

Zajęcia prowadzone będą w weekendy:

05.09 - 06.09

12.09 - 13.09

19.09 - 20.09

26.09 - 27.09

09.10.2020 - EGZAMIN

 

Miejsce zajęć- siedziba DOSPON, Wrocław , ul. Legnicka 46-46a lok.16, GODZINA OD 9:00 DO 15:00 LUB 16:00.

UWAGA!

W  PRZYPADKU UTRZYMYWANIA SIĘ OBOSTRZEŃ ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ, ZASTRZEGAMY ZMIANY W ORGANIZACJI KURSU NA ONLINE

Kurs kończy się egzaminem w formie pisemnej – testowej.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą miały nadaną licencje " Zarządcy Nieruchomości PFRN "

Koszt kursu: 2000,00 PLN brutto 

W przypadku zakupu dwóch kursów przez jedną osobę,
pośrednik w obrocie nieruchomościami  i zarządca nieruchomości udzielany jest rabat 300,00 zł.

 

Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, opłatę za egzamin pisemny, nadanie licencji zarządcy nieruchomości PFRN, wpis do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN po zdanym egzaminie, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe.
Egzamin poprawkowy -ustny kosztuje dodatkowo 300 zł netto

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY : http://www.dospon.pl/material,kurs-zarzadca-nieruchomosci-pfrn,440.html