drukuj
TERMINY KURSÓW I FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

Początek najbliższego kursu - 10.02.2018r.

DOSPON ROZPOCZYNA NABÓR NA  KURS : ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI 


Kurs realizowany w oparciu o program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego zarządcy nieruchomości zatwierdzonego przez CEPI (Europejską Radę Nieruchomości).

Kursy dla zarządcy nieruchomości  składa się z
60 godzin edukacyjnych, z czego na wykłady przeznaczono 37 godzin, a na ćwiczenia 23 godziny.

Program Kursu-zarządca nieruchomości  znajduje się na stronie DOSPON. http://www.dospon.pl/material,program-edukacyjny,313.html

Zajęcia prowadzone będą w weekendy. 

10.02 – 11.02

17.02 – 18.02

24.02 – 25.02

03.03 – 04.03


Miejsce zajęć- siedziba DOSPON, Wrocław , ul. Legnicka 46-46a lok.16

Kurs kończy się egzaminem w formie pisemnej – testowej.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą mogły starać się o uzyskanie licencji "Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN" 

Koszt kursu: 1550  PLN brutto 

W przypadku zakupu dwóch kursów
pośrednik w obrocie nieruchomościami /zarządca nieruchomości koszt wynosi 2800 PLN

Możliwość płatności w dwóch ratach:

I rata – 775 PLN – płatna tydzień przed rozpoczęciem kursu

II rata  – 775 PLN - płatna w połowie kursu

Koszt obejmuje –materiały szkoleniowe, opłatę za egzamin pisemny, wpis do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN po zdanym egzaminie, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe.
Egzamin poprawkowy -ustny kosztuje dodatkowo 200 zł netto

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY : http://www.dospon.pl/material,kurs-zarzadca-nieruchomosci-pfrn,440.html