drukuj
Walne Zgromadzenie Członków DOSPON

SPRAWOZDANIA : http://dospon.pl/material,sprawozdania,758.html

 

Zarząd Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie

Nieruchomościami

i Zarządców Nieruchomości DOSPON we Wrocławiu

zwołuje i zaprasza na

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019r. ( czwartek ), o godz. 10:30

W HOTELU DOUBLETREE BY HILTON WROCŁAW
CENTRUM KONFERENCYJNE

UL. PODWALE 83, 50-414 WROCŁAW

http://ovowroclaw.com/

Program Walnego Zgromadzenia:

Otwarcie obrad – Prezes Zarządu DOSPON

Wybór Protokolanta Walnego Zgromadzenia

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

Wybór Komisji Skrutacyjnej

Zatwierdzenie porządku obrad

Sprawozdanie Zarządu z prac Stowarzyszenia - ref. Prezes Zarządu

Przedłożenie do zatwierdzenia Walnego Zgromadzenia bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2018 – ref. Skarbnik Zarządu

Pytania do treści sprawozdań organów statutowych DOSPON z działalności w 2018 roku (tekst sprawozdań zostanie udostępniony na stronie internetowej Stowarzyszenia)

Sądu Koleżeńskiego

Komisji Etyki

Pytania do treści sprawozdań organów nie statutowych DOSPON z działalności w 2018 roku (tekst sprawozdań zostanie udostępniony na stronie internetowej Stowarzyszenia)

Komisji Prawnej

Komisji Edukacji,

Komisji Medialnej

Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018 – ref. Przewodniczący Komisji

Przedstawienie projektu budżetu Stowarzyszenia na rok 2019 - ref. Skarbnik Zarządu

Przerwa obiadowa

Przestawienie projektów uchwał i głosowanie nad uchwałami w sprawie:

  1. przyjęcia sprawozdań organów i Komisji DOSPON
  2. udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
  3. zatwierdzenia bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2018
  4. zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na 2019 rok
  5. nadanie tytułu Członka Honorowego – pani Mec. Janina Bułaj i pan Wiesław Firliciński
  6. zmiana Statutu Dospon art.10
  7. regulamin Nagrody XXV- lecia Dospon
  8. zatwierdzenie odświeżenia loga Dospon
  9. uchwała WZC o sfinansowaniu z budżetu Stowarzyszenia wydatków związanych z obchodami XXV- lecia Dospon

Komunikaty informacyjne dotyczące aktualnych i przyszłych wydarzeń w środowisku zawodowym pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości

Wolne wnioski

Zakończenie obrad

Przypominamy o statutowym obowiązku uczestnictwa każdego członka w Walnym Zgromadzeniu.

Z uwagi na ważną tematykę Walnego Zgromadzenia prosimy Państwa o osobistą obecność na spotkaniu.

W przypadku przeszkód w uczestnictwie prosimy o udzielenie innemu członkowi DOSPON pisemnego pełnomocnictwa do reprezentacji i głosowania. Dla ułatwienia w załączniku, wzór treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa należy składać w biurze DOSPON lub przekazać osobie reprezentującej przed Walnym Zgromadzeniem.

Informujemy, że zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia DOSPON w przypadku braku quorum, Zarząd wyznaczy nowy termin Walnego Zgromadzenia 30 minut po pierwszym terminie.

W przerwie przewidziany jest obiad. Ze względów organizacyjnych będziemy wdzięczni za zawiadomienie nas o swojej obecności na zebraniu.

Z poważaniem

Prezes Zarządu  Marlena Joks