drukuj
Wdrożenie RODO - 14 maja

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE W DOSPON

 

Prosimy o przesłanie czytelnie wypełnionego formularza wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty (osoby, które są zobowiązane do zapłaty za szkolenie na konto DOSPON nr 30 2490 0005 0000 4500 5629 8056): faxem  71 344 64 09, mailem: stowarzyszenie@dospon.pl lub dostarczenie osobiście do DOSPON: Wrocław, ul. Legnicka 46-46A, lok. 16,

 

~~ 14.05.2018r. ~~ "Wdrożenie RODO - pełna dokumentacja"

Dane do faktury ze szkolenie:

UWAGA ! – FAKTURA WYSTAWIANA NA OSOBIE LUB FIRMĘ KTÓRA WPŁACA NALEŻNOŚĆ NA KONTO BANKOWE.

 

Nazwa firmy: ........................................................................................................................................

Adres:  .................................................................................................................................................

NIP:............................................ Tel. ..........................................E-mail…………………………………..

Dane osoby prywatnej :……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Członek Stowarzyszenia:     TAK /    NIE   /   współpracownik członka Dospon  /  kursant Dospon

 

UCZESTNICY: (proszę o podanie Imienia, nazwiska )

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… \

Warunki  rezygnacji: rezygnacja tylko w formie pisemnej
Brak pisemnej rezygnacji w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2018r. do godz. 12:00 i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje :

1) w stosunku do członków DOSPON - utrata uprawnienia do jednego bezpłatnego szkolenia w roku 2018.  
2) w stosunku do pozostałych uczestników – obciążenie pełnymi kosztami udziału w szkoleniu , opłata jak dla osób niestowarzyszonych. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia.

Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych organizowanych przez DOSPON oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości w związku z prowadzoną procedurą (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz.

883).

Upoważniam DOSPON do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                       ………………………………………..

                                                                                                                                                          Data i czytelny podpis