drukuj
IMPREZY I AKCJE POŚREDNIKÓW I ZARZĄDCÓW

DOSPON czynnie uczestniczy we wszystkich ogólnopolskich imprezach i akcjach organizowanych przez pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, a także tych organizowanych przez Polską Federację Rynku Nieruchomości i inne Stowarzyszenia zrzeszone w PFRN .

Zobacz szczegóły !