drukuj
KOMISJA ETYKI

Komisję etyki i Standardów Zawodowych powołuje Zarząd DOSPON. Kadencja Komisji wygasa wraz z z kadencją Zarządu

MARIA GERINGER DE OEDENBERG - PRZEWODNICZĄCA 

ALICJA FRANCZYK 

 

DOROTA ŁUKIANOWICZ 

 

AGNIESZKA WĄS 

 

BOGUSŁAW GIŻYCKI