drukuj
KURS ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI PFRN

FORMULARZ DO WYDRUKOWANIA - naciśnij          

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS - ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI PFRN

Proszę wypełnić formularz i przesłać go wraz z kopią wpłaty na e-mail stowarzyszenie@dospon.pl lub  fax 71/344-64-09
 
KONTO BANKOWE: 22114020040000390277656982

 

DANE UCZESTNIKA:
 
NAZWISKO I IMIĘ:............................................................................. 

TELEFON: ........................................................................................ e-mail:..............................................................................................
IMIONA RODZICÓW..........................................................................
PESEL..............................................................................................
NUMER LICENCJI ZARZĄDCY/POŚREDNIKA:....................................

                    

DANE FIRMY:


NAZWA:...........................................................................................          
ULICA:.............................................................................................
KOD: ...............................................................................................
MIASTO:...........................................................................................
NIP:..................................................................................................
(w przypadku, gdy dane do wystawienia faktury są inne niż powyżej prosimy o załączenie danych potrzebnych do wystawienia faktury)

 

KURS ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI TERMIN -....................................... 

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW ......................................................................................................................

CENA 1850,00  w tym VAT  (JEDNA OSOBA) 

Warunki rezygnacji: rezygnacja tylko w formie pisemnej na 0-7 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wysokości 50%

Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w kursie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją.
Koszt wydania duplikatu zaświadczenia wynosi 25 zł brutto.

"Zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) DOSPON z siedzibą w we Wrocławiu przy ul. Legnicka 46-46a lok.16 (Administrator Danych), informuje że zbierane dane osobowe będą wykorzystane w celu przeprowadzenia kursu oraz w razie wyrażenia odrębnej zgody także w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania lub usunięcia.
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  DOSPON  moich danych osobowych w celach przesłania informacji o innych szkoleniach branżowych organizowanych przez Stowarzyszenie". 

[  ] Tak, wyrażam zgodę          [  ] Nie wyrażam zgody"

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Federację Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36/8, 00-116 Warszawa  w celu umieszczenia danych w Rejestrze PFRN ewidencjonującym osoby, które ukończyły kurs z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami. Jednocześnie potwierdzam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. 
 
[  ] Tak, wyrażam zgodę          [  ] Nie wyrażam zgody"

 

                                                                                                                                                       Data i czytelny  podpis