drukuj
ODNAWIANIE LICENCJI PFRN

Zgodnie z Regulaminem nadawania Licencji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

licencje : Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN oraz Zarządcy Nieruchomości PFRN są wydawanie na czas określony, który mija po 3 latach od momentu ich nadania i będą podlegać procedurze odnowienia.

Koszt odnowienia licencji (ponoszony 1 raz na 3 lata):

50,00 zł + VAT - członkowie Stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN,
95,00 zł + VAT - osoby spoza PFRN

UWAGA ! Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków DOSPON , koszt odnowienia licencji pośredników i zarządców nieruchomości zrzeszonych w DOSPON ponosi Stowarzyszenie.