drukuj
PROGRAM EDUKACYJNY

Program Edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego

POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

zatwierdzonego przez CEPI

            

 

 

Lp. bloku

Lp. grupy tematycznej

Tematyka wykładu

Liczba godzin

 

I

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU

5

(4 wykładów, 1 ćwiczeń )

 

 1.  

Podstawy prawne wykonywania zawodu pośrednika w Polsce

3

 1.  

Czynności pośrednictwa, obowiązki i zakres odpowiedzialności pośrednika

 1.  

Zasady wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami w krajach Unii Europejskiej i innych krajach świata

 1.  

Etyka wykonywania zawodu

2

 1.  

Doskonalenie zawodowe

II

RELACJE Z KLIENTAMI

5

(3 wykładów, 2 ćwiczeń )

 

 1.  

Poszukiwanie potencjalnych klientów

2

 1.  

Określenie potrzeb i wymagań klienta popytowego i podażowego

 1.  

Uzgodnienie warunków współpracy pośrednika z klientem

 1.  

Komunikacja z klientem i zdolności sprzedażowe

 1.  

Budowanie relacji z klientem

 1.  

Badanie rynku

2

 1.  

Udzielanie informacji klientom

2

 1.  

Doradztwo w zakresie rynku nieruchomości

III

REALIZACJA UMÓW Z KLIENTAMI

6

(5 wykładów, 1 ćwiczeń )

 

 1.  

Swoboda umów i jej ograniczenia

1

 1.  

Konstruowanie i zawarcie umowy pośrednictwa

3

 1.  

Realizacja zobowiązań umownych

1

 1.  

Ochrona danych osobowych

1

IV

USTALANIE STANU NIERUCHOMOŚCI

12

(7 wykładów, 5 ćwiczeń )

 

 1.  

Podstawowe pojęcia i prawa do nieruchomości występujące na rynku. Ustalanie stanu prawnego na podstawie różnych źródeł informacji

3

 1.  

Ustalanie stanu prawnego nieruchomości wg księgi wieczystej

2

 1.  

Ustalanie oznaczenia nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków

2

 1.  

Ustalanie przeznaczenia nieruchomości

2

 1.  

Pozyskiwanie informacji o nieruchomości z innych źródeł

 

1

 1.  

Porównywanie stanu nieruchomości ustalonego na podstawie dokumentów ze stanem rzeczywistym

 1.  

Obciążenia nieruchomości i uwarunkowania obrotu

2

V

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI

8

(4 wykładów, 4 ćwiczeń )

 

 1.  

Wykonanie pomiaru i opisanie nieruchomości

2

 1.  

Techniczna ocena nieruchomości

2

 1.  

Pozyskiwanie i ocena dokumentów technicznych dotyczących nieruchomości oraz ich weryfikacja

2

 1.  

Specyfika obsługi rynku pierwotnego

2

VI

MARKETING NIERUCHOMOŚCI

4

(2 wykładów, 2 ćwiczeń )

 

 1.  

Podstawy marketingu nieruchomości

2

 1.  

Wykorzystanie reklamy nieruchomości w strategii marketingowej firmy

 1.  

Plan marketingowy

 1.  

Poszukiwanie potencjalnych nabywców lub najemców

2

 1.  

Poszukiwanie ofert wg potrzeb klienta

 1.  

Prezentacja nieruchomości

VII

ORGANIZACJA TRANSAKCJI

17

(9 wykładów, 8 ćwiczeń )

 

 1.  

Prowadzenie negocjacji

2

 1.  

Organizowanie transakcji sprzedaży nieruchomości

7

 1.  

Organizacja transakcji najmu nieruchomości

6

 1.  

Finansowanie transakcji dotyczących nieruchomości

2

VIII

ZARZĄDZANIE BIUREM

3

(3 wykładów)

 

 1.  

Prawne i praktyczne aspekty działania przedsiębiorcy i jego obowiązki

1

 1.  

Podatkowe, finansowe i rachunkowe obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego biuro pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

1

 1.  

Biznesowe aspekty prowadzenia biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

 1.  

Rozwój biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

1

 1.  

Zarządzanie jakością

 1.  

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

SUMA

60

(37 godzin wykładów, 23 godziny ćwiczeń)