drukuj
TERMINY KURSÓW I FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

Kurs zarządca nieruchomości PFRN - 20.11.2021r.

Trwa nabór na kurs zarządca nieruchomości PFRN - 20.11.2021r

 

Szanowani Państwo, uczestnicy kursu na zarządcę nieruchomości PFRN.

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, oraz wszelkie ograniczenia  informujemy,  że kurs na zarządcę nieruchomości PFRN, będziemy realizować w trybie online. Spotkania będą się odbywały poprzez platformę szkoleniową ClickMeeting online, z zachowaniem standardów kursów tj. godzin i programu kursów. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców na żywo. Zastrzegamy możliwość zmiany terminu rozpoczęcia kursu.

Zajęcia odbywają się w weekendy,  w godz.9:00 - 15:00 lub 16:30


20.11 - 21.11
27.11 - 28.11
04.12 - 05.12
11.12 - 12.12

 

Koszt kursu:  1850,00 zł

Koszt kursu obejmuje :

materiały szkoleniowe, opłatę za egzamin pisemny, nadanie licencji Pośrednika PFRN lub Zarządcy PFRN po zdanym egzaminie, wpis do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN, zaświadczenie o ukończonym kursie.

 

Program kursu zarządca nieruchomości :  http://www.dospon.pl/material,zarzadca-nieruchomosci-pfrn,276.html

 

Dla kogo kierowane są  kursy i czego wymagamy od uczestników?

Musisz mieć minimum średnie wykształcenie, aby móc podejść do egzaminu i otrzymać licencję PFRN. Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisaniem do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN, a tym samym uzyskaniem licencji PFRN – Pośrednika w obrocie nieruchomościami lub Zarządcy nieruchomości.
Polecamy go osobom, które są zainteresowane prowadzeniem działalności lub podjęciem pracy w biurze obrotu nieruchomościami, chcą zdobyć wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządca Nieruchomości.
Pracujesz w zawodzie i chcesz podnieść swoje kwalifikacje, być na bieżąco z najnowszymi ustawami i przepisami.
Po kursach uczestnicy posiądą kompetencje potrzebne do tworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji z klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami.
Uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień nieruchomości. W ramach programu kursu położymy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

 

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 15.11.2021r. WRAZ Z DOWODEM WPŁATY.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

ZASTRZEGAMY MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TERMINÓW  KURSÓW W PRZYPADKU MAŁEJ LICZBY UCZESTNIKÓW.