drukuj
TERMINY KURSÓW I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Trwa nabór na Kurs Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami PFRN - termin 11.09.2021r.

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, oraz wszelkie ograniczenia  informujemy,  że kurs na pośrednika w obrocie nieruchomościami PFRN, będziemy realizować w trybie hybrydowym. Spotkania będą odbywały się w biurze stowarzyszenia oraz poprzez platformę szkoleniową ClickMeeting online, z zachowaniem standardów kursów tj. godzin i programu kursów, zajęcia prowadzone będą przez wykładowców na żywo.Zastrzegamy możliwość zmiany formy organizacji kursów tylko na online.

Zajęcia odbywają się w weekendy, w biurze Stowarzyszenia Dospon w godz.9:00 - 15:00 lub 16:30

11.09 - 12.09

18.09 - 20.09

25.09 - 26.09

02.10 - 03.10 

15.10.2021r.  -EGZAMIN

 

 

Koszt kursu:  1850,00 zł

Koszt kursu obejmuje :

materiały szkoleniowe, opłatę za egzamin pisemny, nadanie licencji Pośrednika PFRN lub Zarządcy PFRN po zdanym egzaminie, wpis do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN, zaświadczenie o ukończonym kursie.

 

Program kursu-pośrednik w obrocie nieruchomościami : http://www.dospon.pl/material,terminy-kursow-i-formularz-zgloszeniowy,310.html, zarządca nieruchomości :  http://www.dospon.pl/material,zarzadca-nieruchomosci-pfrn,276.html

 

Dla kogo kierowane są  kursy i czego wymagamy od uczestników?

Musisz mieć minimum średnie wykształcenie, aby móc podejść do egzaminu i otrzymać licencję PFRN. Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisaniem do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN, a tym samym uzyskaniem licencji PFRN – Pośrednika w obrocie nieruchomościami lub Zarządcy nieruchomosci.
Polecamy go osobom, które są zainteresowane prowadzeniem działalności lub podjęciem pracy w biurze obrotu nieruchomościami, chcą zdobyć wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządca Nieruchomości.
Pracujesz w zawodzie i chcesz podnieść swoje kwalifikacje, być na bieżąco z najnowszymi ustawami i przepisami.
Po kursach uczestnicy posiądą kompetencje potrzebne do tworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji z klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami.
Uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień nieruchomości. W ramach programu kursu położymy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

 

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 30.08.2021r. WRAZ Z DOWODEM WPŁATY.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

ZASTRZEGAMY MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TERMINÓW  KURSÓW W PRZYPADKU MAŁEJ LICZBY UCZESTNIKÓW.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY : naciśnij