drukuj
TERMINY KURSÓW I FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

Kurs zarządca nieruchomości PFRN - 19.06.2021r.

Trwa nabór na kurs online zarządca nieruchomości PFRN - 19.06.2021r

 

Szanowani Państwo, uczestnicy kursu na zarządcę nieruchomości PFRN.

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, oraz wszelkie ograniczenia  informujemy,  że kurs na zarządcę nieruchomości PFRN, będziemy realizować poprzez platformę szkoleniową ClickMeeting online, z zachowaniem standardów kursów tj. godzin i programu kursów, zajęcia prowadzone będą przez wykładowców na żywo.

Zajęcia będą odbywały się w weekendy w godz. 9:00- 15:00 lub 16:00:

 

19.06 - 20.06

26.06 - 27.06

03.07 - 04.07

10.07 - 11.07

 

Egzamin 23.07.2021r.

 

W dniu wydarzenia 30 minut wcześniej, po zaakceptowaniu zaproszenia z platformy szkoleniowej zostanie otwarta ` poczekalnia`,  odbywa  się próba połączenia z wykładowcą. Podczas kursu uczestnik będzie widzieć zarówno swój ekran, jak również wykładowcy. Uczestnik będzie miał możliwość zadawania pytań poprzez wbudowany mechanizm czatu. W trakcie kursu wykładowca będzie uwzględniał czas na przerwy.

 

Zaproszenia z platformy szkoleniowej ClickMeeting , będą do Państwa wysyłane na maila dwa dni wcześniej.

 

Wymagania sprzętowe:

- komputer ze stabilnym łączem internetowym,

- przeglądarka internetowa (preferowany FireFox, Google Chrome),

- kamera internetowa (wbudowana lub podłączana na USB),

- głośniki lub słuchawki.

 


 

Kurs realizowany w oparciu o program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego zarządcy nieruchomości zatwierdzonego przez CEPI (Europejską Radę Nieruchomości).

Kursy dla zarządcy nieruchomości  składa się z 60 godzin edukacyjnych, z czego na wykłady przeznaczono 37 godzin, a na ćwiczenia 23 godziny.

Program kursu zarządca nieruchomości  znajduje się na stronie DOSPON. http://www.dospon.pl/material,program-edukacyjny,313.html

Kurs kończy się egzaminem w formie pisemnej – testowej.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, będą miały nadaną licencje " Zarządcy Nieruchomości PFRN "

PROMOCJA- Koszt kursu:  1650,00 zł.

 

Koszt obejmuje: egzamin, materiały szkoleniowe, nadanie licencji zarządcy nieruchomości PFRN, wpis do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN po zdanym egzaminie, certyfikat ukończenia kursu
Egzamin poprawkowy - ustny kosztuje dodatkowo 300 zł netto

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY : naciśnij