drukuj
UBEZPIECZENIE OD UTRATY DOCHODU

Symulacja wysokości składki ubezpieczenia Lloyd’s
od utraty dochodu wskutek chorób
lub nieszczęśliwego wypadku

Dochody: Trudno osiągnąć, łatwo stracić.

Praca na własny rachunek to większe dochody i niezależność.

Ale podczas niezdolności do pracy, przedsiębiorca jest pozbawiony przychodów, choć nadal musi pokrywać koszty stałe.

Ubezpiecz swój dochód od utraty:

§  podczas czasowej niezdolności do pracy wskutek wypadku lub choroby,

§  tak długo jak trzeba, nawet przez 60 miesięcy,

§  w kwocie wystarczającej na pokrycie zobowiązań – nawet do 50.000 zł. miesięcznie,

§  w razie trwałej niezdolności do pracy – nawet do 10 mln zł.
  *suma ubezpieczenia świadczeń miesięcznych nie może przekroczyć 65 % przychodu

PRZYKŁADOWA SYMULACJA DLA POŚREDNIKA , LAT 41 , ŚREDNIO-MIESIĘCZNY PRZYCHÓD 10 000 ZŁ 

OFERTA

ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE

Całkowita okresowa

niezdolność do pracy wskutek

nieszczęśliwego wypadku

6 500 zł.

6 500 zł.

6 500 zł.

6 500 zł.

Całkowita okresowa

niezdolność do pracy wskutek

choroby

---

---

6 500 zł.

6 500 zł.

Całkowita trwała niezdolność do

pracy wskutek nieszczęśliwego

wypadku

---

300 000 zł.

---

300 000 zł.

Całkowita trwała niezdolność do

pracy wskutek choroby

---

---

---

300 000 zł.

Śmierć

---

---

---

300 000 zł.

Inwalidztwo

---

---

---

300 000 zł.

 

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

Trwałe uszczerbki na zdrowiu

---

---

---

15 000 zł.

SKŁADKA ROCZNA

330 zł.

820 zł.

1 360 zł.

2 520 zł.

 

Uwaga:

Możliwe świadczenia dodatkowe: świadczenie pogrzebowe z tytułu każdej śmierci, koszt dopasowania np. mieszkania do życia w niepełnosprawności, zwrot kosztów leczenia po wypadku, trwałe uszczerbki na zdrowiu.

Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia ryzyk aktywnego życia (np. wspinaczka wysokogórska, kolarstwo grawitacyjne, narciarstwo z wykorzystaniem helikoptera, łowiectwo, nurkowanie poniżej 30m, podróż lotnicza w charakterze innym niż pasażer).

Formularz zgłoszeniowy