drukuj
ZŁOTY DOSPON

Nagroda "Złoty DOSPON" jest przyznawana przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości DOSPON osobom lub instytucjom szczególnie zasłużonym dla funkcjonowania i rozwoju naszego Stowarzyszenia. Pomysłodawcami tej nagrody byli: Zarząd DOSPON VII kadencji w składzie : Marlena Joks – prezes, Anna Pepłowska - wiceprezes, Renata Saj - Mazur - wiceprezes, Joanna Maskulanis - członek Zarządu, Michał Malarz – skarbnik DOSPON, Zygmunt Kutrowski - sekretarz Zarządu i Krzysztof Borowski - członek Zarządu , a także członkowie Komisji PR DOSPON - kierowanej przez Przewodniczącego Dariusza Wolskiego. Zgodnie z regulaminem tych wyróżnień przyjętym przez Walne Zgromadzenie Członków w kwietniu 2013 roku. pierwszą Kapitułę Złotych DOSPON - ów tworzyli członkowie Zarządu oraz przedstawiciele wszystkich organów i komisji tematycznych Stowarzyszenia - w sumie 11-ście osób. W głosowaniu tajnym Kapituła wybrała, spośród kilkunastu kandydatów, pierwszych pięciu laureatów - osoby, które swoją dotychczasową, wieloletnią społeczną pracą budowały prestiż zarówno naszego Stowarzyszenia, jak i samego zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i stanowią wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń pośredników i zarządców nieruchomości. Pierwszy raz w historii wyróżnienia te były wręczane podczas uroczystej gali XVIII Kongresu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości we Wrocławiu, którego DOSPON był organizatorem.